Bel: 06-48815408
 

Missie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Missie

Wij streven ernaar dat jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving zoals opgenomen in het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Per jongere bekijken we wat er nodig is om dit te kunnen realiseren. Door het contact zo warm mogelijk te houden en de hulpvraag als leidraad in acht te nemen willen wij ten koste wat het kost zoveel mogelijk resultaten boeken. Geduld is hierbij van groot belang en tevens een kenmerk om de jongere aan te leren.

 

Onze Methodiek 

Per individueel kijken we wat er nodig is om gezond en veilig op te groeien, talenten te ontwikkelen en naar vermogen te laten participeren in de samenleving.  Dit betekent dat wij evidence-based maatwerk leveren en niet volgens een onesizefitsall-methodiek werken.  

Aangezien incidenten en of escalaties niet zomaar stoppen na 17:00 uur zijn onze professionals 24/7 bereikbaar! Wij werken out-reachend en zoeken de jongere/cliënt op school, thuis, bij de sportclub of op straat. Alle leefgebieden waarin hulp nodig is van aanmelding tot afsluiting, wij zijn er zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

(Evidence based werken gaat uit van het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor en samen met cliënten. Het gaat hierbij om beslissingen op basis van: het best beschikbare bewijs, de kennis en ervaring van de professional, de waarde(n) en voorkeur van de individuele cliënt.)