Bel: 06-48815408
 

Diensten

Ambulante begeleiding

In4care biedt begeleiding aan jeugdigen/jongvolwassenen die te kampen hebben met alle vormen van problematieken. Dit kan zijn dagbesteding, schulden, verslaving, dakloosheid en omgang met bijvoorbeeld ouders. De professional biedt nauwe en intensieve begeleiding aan de jongere en betrekt zichzelf zo veel mogelijk binnen het gehele systeem. Er wordt dus zowel ondersteuning geboden aan de jongeren en ouders worden hierin meegenomen om het contact te versterken of stabiel te houden. Hiernaast onderhoudt de professional contact met alle betrokken partijen en worden de lijnen zo kort mogelijk gehouden.

 

Onderwijs

Binnen het onderwijs is het helaas niet altijd even makkelijk om leerlingen gemotiveerd te houden hun studie op peil te houden. In4Care biedt hier graag ondersteuning in op verschillende manieren. De meest voorkomende vorm van ondersteuning is de individuele begeleiding. Leerlingen hebben vaak behoefte aan iemand de ze bij staan en hulp bieden op wel gebied dan ook. Vaak ontstaan er op leefgebieden buiten de school om situaties waardoor de leerling niet goed presteert binnen zijn/haar studie. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van professionals die leerlingen een op ondersteuning kunnen bieden op alle fronten. Naast de individuele begeleiding bieden wij ook school pedagogisch medewerkers aan die de docenten bij kunnen staan binnen klassen waarin dit nodig kan zijn.     

 

Diensten binnen diverse instellingen

Naast onze eigen activiteiten ondersteunen wij zorgaanbieders met een personeelstekort door de inzet van ervaren professionals. Onze professionals zijn allen ervaren krachten die in het bezit zijn van minimaal een MBO 4 diploma en een SKJ-registratie. Hbo-professionals vallen uiteraard ook binnen de samenstelling van ons team. Deze ervaren krachten hebben beschikken over veel kennis en ervaring met verschillende doelgroepen. Hierbij kun je denken aan de GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en of onderwijs. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.