Bel: 06-48815408
 

Diensten

Ambulante begeleiding

In4care biedt begeleiding aan jeugdigen tot en met de adolescentie die te maken hebben met diverse problematische situaties of eigenschappen. Wij bieden nauwe en intensieve begeleiding aan onze doelgroep en betrekken onszelf zoveel mogelijk bij situaties binnen alle leefgebieden. Hierdoor wordt er ondersteuning geboden aan alle betrokken partijen en worden de lijnen zo kort mogelijk gehouden. Opdat elke situatie te overzien is en het individu zo goed mogelijk geholpen kan worden.

 

Onderwijs

Binnen het onderwijs beschikken docenten helaas niet altijd over voldoende tijd om leerlingen continu gemotiveerd te houden en daardoor lukt het hen niet altijd hun doelen te bereiken. Door middel van extra ondersteuning biedt In4Care echter de helpende hand. Hierbij valt te denken aan: één op één begeleiding (medewerker-leerling), trainingen aan de leerling(en), gedragsobservatie en –aanpassing van de leerling en tevens (op aanvraag) docentondersteuning.      

 

Diensten binnen diverse instellingen

Naast onze eigen activiteiten ondersteunen wij zorgaanbieders met een personeelstekort door de inzet van ervaren professionals. Onze professionals zijn allen ervaren krachten die in het bezit zijn van minimaal een MBO 4 diploma en een SKJ-registratie. Hbo en WO-professionals vallen uiteraard ook binnen de samenstelling van ons team en hebben ruime ervaring binnen diverse functies zoals bijvoorbeeld, teamcoach, orthopedagoog, gedragswetenschappers en dergelijke. 

 

Trainingen

In4Care biedt diverse trainingen voor jongeren aan. Dit zijn altijd trainingen op maat maar variëren van trainingen gebaseerd op een specifiek individu tot meer ‘’algemene’’ trainingen. Bij laatstgenoemde valt te denken aan: de opbouw van sociale vaardigheden, anti-agressie en motivatietrainingen. In4care werkt nauw samen met een gedragswetenschapper; de trainingen worden dan ook mede door de gedragswetenschapper geconstrueerd om met elke training het beste resultaat te behalen.  
Daarnaast weten wij als geen ander dat voor veel jongeren sporttherapie een goede aanvulling biedt op de ‘’reguliere’’ trainingen, of in sommige gevallen zelfs nog beter kan werken. In4Care biedt dan ook therapiesessies aan in de vorm van boks les waardoor de jongere mentaal weerbaarder wordt en enorm aan zijn/haar zelfvertrouwen kan werken. Dit zorgt ervoor dat de jongere sterk in z’n schoenen komt te staan. Zowel letterlijk als figuurlijk.